Společnost Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. byla založena v polovině roku 1997 za účelem těžby, úpravy a prodeje písků poblíž obce Vrábče cca 10 km jihozápadně od   Českých Budějovic. Spolu s dalšími sesterskými společnostmi je součástí skupiny SP Bohemia.

Společnost od počátku svého vzniku provozuje mokrou úpravu štěrkopísků. V současnosti je společnost etablována na trhu se stavebními surovinami a je významným a respektovaným dodavatelem většiny stavebních firem, betonáren, obaloven asfaltových směsí i drobných stavebníků na Českobudějovicku, Kaplicku, Českokrumlovsku, Prachaticku a Písecku. Kvalita produktů je pravidelně dozorována akreditovanou laboratoří.

Těžba i následná mokrá úprava štěrkopísků s sebou přináší nemalý zásah do okolní krajiny. Společnost od počátku svého vzniku přistupuje k otázce znovuobnovení krajiny – rekultivaci velmi zodpovědně a vynakládá na tento účel  nemalé finanční prostředky i úsilí. Vytěžené a jinak dotčené plochy jsou v procesu rekultivace zaváženy ornicí, osazovány trávou nebo jiným porostem, jsou vytvářeny nové vodní plochy apod.  Nejcennějším výsledkem tohoto procesu, který probíhá  průběžně i po dobu několika let je krajina, v níž nelze poznat jakékoliv stopy po předchozí lidské činnosti.


  • © spbohemia.cz