Společnost SABIA spol. s r.o. byla založena v polovině roku 1994 a součástí skupiny SP Bohemia se stala v roce 1996 poté, co byly od původních majitelů odkoupeny obchodní podíly . Stávající pískovna se nachází cca 6 km východně od Terezína poblíž obce Nučničky.

Společnost provozuje zařízení na těžbu a suchou úpravu štěrkopísků. Následný prodej je realizován z části přímo v těžební lokalitě a z části  v prodejním depu v Ústí nad Labem.

S ohledem na skladbu sortimentu (suchá úprava štěrkopísku) patří k největším odběratelům    zejména stavební firmy, které ocení zejména kvalitu zásypového a maltového písku.

Společnost SABIA, stejně jako i ostatní společnosti ve skupině SP Bohemia, věnuje mimořádnou pozornost rekultivaci již vytěžených území. Důkazem toho je dnes již plně rekultivovaná stará část pískovny se vzrostlými stromy a travním porostem.


Vážení zákazníci,

všechny produkty a služby naleznete i ve společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

SP Bohemia, k.s.


  • © spbohemia.cz