prodejní doba:

Po – pá: 6:00 – 15:30 (platí od 1.4.2024 do odvolání – z provozních důvodů)

Společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. byla založena počátkem roku 1995 a součástí skupiny SP Bohemia se stala v roce 1999 poté, co byly od původních majitelů odkoupeny obchodní podíly. Stávající pískovna se nachází cca 9 km západně od Žatce poblíž obce Chbany.

Původní zastaralé výrobní zařízení bylo v průběhu let zcela nahrazeno. Využili jsme nejmodernější úpravárenskou technologií na výrobu praného a drceného kameniva v široké škále produktů. Kvalita našich produktů spolu s maximální péčí o zákazníky a poskytováním komplexních služeb vč. dopravy, jsou hlavními důvody  proč jsou vyhledávaným artiklem. A to nejen u velkých betonáren, výrobců prefabrikátů, obaloven asfaltových směsí, stavebnin ale i u drobných zákazníků v širokém okolí. Kvalita produktů je pravidelně dozorována akreditovanou laboratoří. 

Společnost věnuje velkou pozornost nejen kvalitě výroby, ale i  maximální eliminaci negativních dopadů těžby na okolní krajinu. Vytěžené a jinak dotčené plochy jsou v procesu rekultivace zaváženy ornicí, osazovány trávou nebo jiným porostem, jsou vytvářeny nové vodní plochy apod.  Cílem a největším úspěchem tohoto procesu, který probíhá  průběžně i po dobu několika let je přirozená krajina, v níž nelze poznat jakékoliv stopy po předchozí lidské činnosti.

Severočeské pískovny a štěrkovny - šance pro přírodu

 • Adresa

  Roztyly 3, 438 01 Chbany

 • Expedice Roztyly

  tel.: +420 602 165 085

 • Kancelář

  tel.: +420 702 267 793

 • Obchodní oddělení

  tel.: +420 602 383 426