SP Bohemia lom Babí

Informace pro odběratele – omezení příjezdu na lom Babí.

Z důvodu realizované akce: Rekonstrukce silnice č. II/302 Trutnov – Babí – Prkenný důl a tím plánovaných uzavírek komunikace v úseku Babí – Prkenný důl, bude v níže uvedených termínech omezena doprava na lom Babí:

 • od 7.4.2022 bude uzavřen úsek komunikace Stachelberg – Prkenný Důl (bez omezení příjezdu na lom Babí)
 • od 11.7. – 15.7.  bude uzavřen úsek silnice Stachelberg – Babí, doprava po komunikaci bude řešena semaforem – bude umožněn i průjezd nákladních automobilů nad 3,5 t
 • 8/2022 bude probíhat pokládka asfaltu po celé délce rekonstrukce komunikace – úplná uzavírka komunikace, NEBUDE umožněn příjezd do lomu Babí (cca 3-5 dní)

Informace k omezení a uzavírce komunikace budeme pravidelně aktualizovat.

duben až listopad
Po – Pá 6.00 – 15.30 hod.

říjen až březen
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.

Společnost SP Bohemia k.s. koupila lom Babí v září roku 2021 od původních majitelů. Stávající lom nachází se cca 7 km na sever od Trutnova. Prochází zde silnice II/300.

Původní zastaralé výrobní zařízení bude v roce 2022 nahrazeno novou moderní mobilní technologií na výrobu drceného kameniva v široké škále produktů.

Naší prioritou je výroba kvalitních produktů spolu s maximální péčí o stávající a nové zákazníky s poskytováním komplexních služeb.

Kvalita výrobků je pravidelně dozorována akreditovanou laboratoří.

Společnost věnuje velkou pozornost nejen kvalitě výroby, ale i maximální eliminaci negativních dopadů těžby na okolní krajinu.

Vytěžené a jinak dotčené plochy jsou v procesu rekultivace zaváženy ornicí, osazovány trávou nebo jiným porostem, jsou vytvářeny nové vodní plochy apod.  Cílem a největším úspěchem tohoto procesu, který probíhá průběžně i po dobu několika let je přirozená krajina, v níž nelze poznat jakékoliv stopy po předchozí lidské činnosti.

Těžená hornina:

 • melafyr barva horniny rezavě červená až zelenošedá
 • kamenivo pro stavební účely

 

 • Adresa

  Babí 142, 541 01 Trutnov 1

   

 • Expedice

  tel.: +420 777 752 607

   

 • Obchodní oddělení

  tel.: +420 602 434 565