SP Bohemia lom Babí

duben až listopad
Po – Pá 6.00 – 15.30 hod.

říjen až březen
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.

Společnost SP Bohemia k.s. koupila lom Babí v září roku 2021 od původních majitelů. Stávající lom nachází se cca 7 km na sever od Trutnova. Prochází zde silnice II/300.

Původní zastaralé výrobní zařízení bude v roce 2022 nahrazeno novou moderní mobilní technologií na výrobu drceného kameniva v široké škále produktů.

Naší prioritou je výroba kvalitních produktů spolu s maximální péčí o stávající a nové zákazníky s poskytováním komplexních služeb.

Kvalita výrobků je pravidelně dozorována akreditovanou laboratoří.

Společnost věnuje velkou pozornost nejen kvalitě výroby, ale i maximální eliminaci negativních dopadů těžby na okolní krajinu.

Vytěžené a jinak dotčené plochy jsou v procesu rekultivace zaváženy ornicí, osazovány trávou nebo jiným porostem, jsou vytvářeny nové vodní plochy apod.  Cílem a největším úspěchem tohoto procesu, který probíhá průběžně i po dobu několika let je přirozená krajina, v níž nelze poznat jakékoliv stopy po předchozí lidské činnosti.

Těžená hornina:

  • melafyr barva horniny rezavě červená až zelenošedá
  • kamenivo pro stavební účely