SP Bohemia písek štěrk kámenpřírodní materiály pro vaši stavbu a zahradu...SP Bohemia – PÍSEK ŠTĚRK KÁMEN!SP Bohemia – PÍSEK ŠTĚRK KÁMEN!SP Bohemia – PÍSEK ŠTĚRK KÁMEN!SP Bohemia – PÍSEK ŠTĚRK KÁMEN!SP Bohemia lom BabíSP Bohemia – PÍSEK ŠTĚRK KÁMEN!SP Bohemia písek štěrk kámen
Projekt
SP Bohemia, k.s. – Využití inovativní technologie
Registrační číslo CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0004791
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání stavebních a demoličních odpadů sk. 17. Realizací projektu dojde k rozšíření potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s odpady.

SP Bohemia písek štěrk kámen

SP Bohemia písek štěrk kámen

SP Bohemia – písek štěrk kámen

Společnost SP Bohemia, k.s. krátce po svém založení v r. 2000 převzala od spřízněné společnosti obchodní podíly ve společnostech zabývajících se těžbou a úpravou štěrkopísků: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., SABIA spol. s r.o., Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. a Plzeňské štěrkopísky, s.r.o.

Skupina dále vlastní obchodní podíl ve společnosti První RS Czech Republic, s.r.o. Ta se zabývá výkupem inertních materiálů, které jsou následně využívány pro rekultivaci vytěženého prostoru.

V neposlední řadě patří do skupiny ještě společnost SP Bohemia, k.s. lom Babí s provozovnou nedaleko Trutnova.

Společnost SP Bohemia, k.s. sídlí cca 25 km jihozápadně od Prahy v Králově Dvoře u Berouna a hlavní náplní její činnosti je vedení administrativy celého holdingu.

SP Bohemia písek štěrk kámenSP Bohemia písek štěrk kámen

SP Bohemia písek štěrk kámenHlavním předmětem činnosti společností skupiny SP Bohemia je těžba, zpracovní a prodej normového betonářského kameniva, písků, štěrků a kamene.

Podrobné informace o produktech, ceníky, kontaktní informace apod. naleznete na těchto stránkách u jednotlivých společností.

Skupina SP Bohemia, se snaží chovat ekologicky, tedy velmi šetrně k přírodě. Klademe si za cíl snižovat negativní dopad z činností naší firmy na životní prostředí. Všechny naše společnosti se proto maximálně snaží eliminovat dopady těžby na okolní krajinu. Vytěžené a jinak dotčené plochy v procesu rekultivace zavážíme ornicí, osazujeme trávou nebo jiným porostem, vytváříme nové vodní plochy, apod.

Výsledkem tohoto procesu, který probíhá průběžně i po dobu několika let je krajina, v níž nelze poznat stopy po předchozí lidské činnosti.

SP Bohemia písek štěrk kámen

SP Bohemia písek štěrk kámenKvalitu našeho kameniva můžeme doložit držením Osvědčeních o shodě řízení výroby. Ostatní výrobky jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády 163/2002 Sb. Konkrétní certifikáty a prohlášení naleznete vždy na stránce příslušné společnosti v záložce „Kvalita“.

  • Dopravu zákazníkovi jsme schopni zajistit nebo zprostředkovat dle předchozí domluvy.
  • Platba za odběr materiálů i ukládku odpadů je možná v hotovosti i kartou.
  • Nakládka materiálů na našich provozovnách je v ceně kameniva.

SP Bohemia – PÍSEK ŠTĚRK KÁMEN!

Těžíme a dodáváme přírodní materiály pro vaše stavby a zahrady.