Společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. byla založena počátkem roku 1995 a součástí skupiny SP Bohemia se stala v roce 1999 poté, co byly od původních majitelů odkoupeny obchodní podíly . Stávající pískovna se nachází cca 9 km západně od Žatce poblíž obce Chbany.

Původní zastaralé výrobní zařízení bylo v průběhu let zcela nahrazeno nejmodernější úpravárenskou technologií na výrobu praného a drceného kameniva v široké škále produktů, jejichž  kvalita spolu s maximální péčí o zákazníky a poskytováním komplexních služeb vč. dopravy, jsou hlavními důvody  proč jsou vyhledávaným artiklem velkých betonáren, výrobců prefabrikátů , obaloven asfaltových směsí, stavebnin ale i drobných zákazníků v širokém okolí. Kvalita produktů je pravidelně dozorována akreditovanou laboratoří. 

Společnost věnuje velkou pozornost nejen kvalitě výroby, ale i  maximální eliminaci negativních dopadů těžby na okolní krajinu. Vytěžené a jinak dotčené plochy jsou v procesu rekultivace zaváženy ornicí, osazovány trávou nebo jiným porostem, jsou vytvářeny nové vodní plochy apod.  Cílem a největším úspěchem tohoto procesu , který probíhá  průběžně i po dobu několika let je přirozená krajina, v níž nelze poznat jakékoliv stopy po předchozí lidské činnosti.


  • © spbohemia.cz