• První Eko Bohemia

Ukládka odpadu

 

17 01 01

 • beton

17 01 02

 • cihly

17 01 03

 • tašky
 • keramické výrobky

17 05 04

 • zemina
 • kamení (mimo 17 05 03)

17 01 07

 • směsi nebo odd. frakce betonu a keramických výrobků (mimo 17 01 06)

17 08 02

 • stavebení materiály na bázi sádry

17 05 06

 • vytěžená hlušina (mimo 17 05 05)

17 05 08

 • štěrk ze železničního svršku (mimo 17 05 07)

20 02 02

 • zemina
 • kameny


10 13 14

 • odpadní beton
 • betonový kal

 

 

 

Vrábče - ukládka inertních materiálů

Soběsuky - ukládka inertních materiálů

Klatovy - Sběrný dvůr inertních materiálů

 


 • © spbohemia.cz