• První Eko Bohemia

Vrábče - ukládka inertních materiálů


Zajišťujeme:
úpravu a využívání inertních materiálů za účelem rekultivace a následné revitalizace vytěžené lokality Vrábče.

Kategorie odpadů Popis inertního materiálu
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo (mimo 01 04 07)
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 10 Nerudný prach mimo 01 04 07)
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene (mimo 01 04 07)
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo – z čistého dřeva (mimo 03 01 04)
10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání (mimo 10 10 07)
10 12 01 Odpadní keramické zboží před tepelným zpracováním
10 12 03 Úlet a prach
010 12 06 Vyřazené formy
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, staviva (po tepelném zpracování)
10 12 12 Odpady z glazování (mimo 10 12 11)
10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal - výplach
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal - recykling
16 03 04 Anorganické odpady (mimo 16 03 03)
17 01 01 Beton neznečištěný frakce do 0,5m
17 01 01 Beton neznečištěný frakce nad 0,5m
17 01 01 Železobeton ke zpracování
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, staviva (po tepelném zpracování)
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (mimo 17 01 06)
17 03 02 Asfaltové směsi (mimo 17 03 01)
17 05 04 Zemina a kamení (mimo 17 05 03)
17 05 06 Vytěžená hlušina (mimo 17 05 05)
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku (mimo 17 05 07)
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry – anhydridy (mimo 17 08 01)
19 08 02 Odpady z lapáku písku
19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)
20 02 02 Zemina a kameny
Certifikované výrobky

 

 

V případě netříděného materiálu obsahujícího:
· organické látky, železo/kovy, umělé hmoty (PVC, PA, PE, PS…), gumu (pneumatiky, dopravníkové kurty, klínové řemeny…), ropné produkty, chemické látky…
nebude takto závadná dodávka přijata.
A proč právě k nám?
· Přivezete odpad a odvezete si písek.
· Jsme snadno dostupní.
· Podpoříte ochranu přírodu revitalizací vytěžených prostorů.
Severočeské pískovny a štěrkovny za zdravější přírodu

V případě netříděného materiálu obsahujícího:

 

 • organické látky
 • železo/kovy
 • umělé hmoty (PVC, PA, PE, PS…)
 • gumu (pneumatiky, dopravníkové kurty, klínové řemeny…)
 • ropné produkty
 • chemické látky, …

 

nebude takto závadná dodávka přijata.

 

A proč právě k nám?

 • Přivezete odpad a odvezete si písek (betonový,maltový, zásypový a praný kačírek)
 • Snadná dostupnost z centra Českých Budějovic směr Křemže 8km
 • Podpoříte ochranu životního prostředí revitalizací vytěžených prostorů
 • Zpracujeme Váš atest odpadu do 14 dní
 • Možnost zajištění dopravy

 

Provozní doba:

Po – Pá   06:00 – 17:00 (letní čas)

Po – Pá   07:00 – 16:00 (zimní čas)

polední pauza  11:45 - 12:15

 

Informace:

První RS Czech Republic s.r.o.

Pískovna Vrábče

Jiří Pileček (obchodní zástupce): +420 602 434 565

Radek Bican (vedouci provozu): +420 602 356 446

e-mail: jiri.pilecek@spbohemia.cz

 

…První RS Czech Republic, s.r.o. za zdravější přírodu

 


 • © spbohemia.cz