• První Eko Bohemia

Klatovy - Sběrný dvůr inertních materiálů


Zajišťujeme sběr inertních materiálů za účelem následné rekultivace a revitalizace vytěžených lokalit.

Kategorie odpadů Popis inertního materiálu
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal
17 01 01 Beton neznečištěný frakce do 0,5m
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
17 05 04 Zemina a kamení (mimo 17 05 03)
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry (mimo 17 08 01)

 

V případě netříděného materiálu obsahujícího:

 

  • organické látky, železo/kovy, umělé hmoty (PVC, PA, PE, PS…), gumu (pneumatiky, dopravníkové kurty, klínové řemeny…), ropné produkty, chemické látky…

 

nebude takto závadná dodávka přijata.

 

A proč právě k nám?

  • Přivezete odpad a odvezete si písek, drť, beton.
  • Jsme snadno dostupní.
  • Podpoříte ochranu přírodu revitalizací vytěžených prostorů.

 

Provozní doba:

Po – Pá 06:00 – 14:30

 

Informace:

První Eko Bohemia s.r.o., areál TBG Klatovy

Tel: +420 376 313 144

Vedoucí sběrného dvora IO - p. Grund: +420 602 383 426

Obchodní zástupce sběrného dvora IO - p. Fogl: +420 602 289 709

e-mail: milan.grund@spbohemia.cz.

 

…První RS Czech Republic, s.r.o. za zdravější přírodu

 


  • © spbohemia.cz