• První Eko Bohemia

Příšov


Zajišťujeme úpravu a recyklaci inertních materiálů za účelem následného prodeje a úpravu a využívání inertních materiálů za účelem rekultivace a následné revitalizace vytěžených lokalit.

Kategorie odpadů Popis inertního materiálu
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo (mimo 01 04 07)
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene (mimo 01 04 07)
01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
02 01 99 Odpad z lesnictví a rybářství
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal mokrý/suchý
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly čisté
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobku (mimo 17 01 06)
17 05 04 Zemina a kamení (mimo 17 05 03)
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina (mimo 17 05 05)
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku (mimo 17 05 07)
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady (mimo 17 09 01,17 09 02, 17 09 03)
19 01 12 Jiný popel a struska
19 08 02 Odpady z lapáků písku
19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)
20 02 02 Zemina a kameny
20 03 03 Uliční smetky
Ostatní Ornice na rekultivaci
Ostatní Certifikované výrobky
Vytříděné pařezy

 

V případě netříděného materiálu obsahujícího:

 

  • organické látky, železo/kovy, umělé hmoty (PVC, PA, PE, PS…), gumu (pneumatiky, klínové řemeny…), ropné produkty, chemické látky…

 

nebude takto závadná dodávka přijata.

 

A proč právě k nám?

  • Přivezete odpad a odvezete si písek a kamenivo z naší pískovny.
  • Jsme v blízkosti města Plzně, směr Karlovy Vary.
  • Podpoříte ochranu přírody rekultivací vytěžených ploch pískovny.

 

Provozní doba:

Po – Pá 06:00 – 17:00 (letní čas)

Po – Pá 06:00 – 16:00 (zimní čas)

 

Informace:

První RS Czech Republic s.r.o.

Expedice : +420 602 652 510

Kancelář : +420 602 559 161

Vedoucí pracovník - p. Fogl: +420 602 289 709

e-mail: lumir.fogl@spbohemia.cz

 

…První RS Czech Republic, s.r.o. za zdravější přírodu

 


  • © spbohemia.cz