• První Eko Bohemia

Břežany - ukládka inertních materiálů


Zajišťujeme úpravu a recyklaci inertních materiálů za účelem následného prodeje a úpravu a využívání inertních materiálů za účelem rekultivace a následné revitalizace vytěžených lokalit.

Kategorie odpadů Popis inertního materiálu
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo (mimo 01 04 07)
01 04 09 Odpadní písek a jíl
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene (mimo 01 04 07)
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání (mimo 10 09 07)
10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání (mimo 10 10 07)
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
010 12 06 Vyřazené formy
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, staviva (po tepelném zprac.)
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal
17 01 01 Beton neznečištěný frakce do 0,5m
17 01 01 Beton neznečištěný frakce nad 0,5m
17 01 01 Beton armovaný
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (mimo 17 01 06)
17 03 02 Asfaltové směsi (mimo 17 03 01)
17 05 04 Zemina a kamení (mimo 17 05 03)
17 05 06 Vytěžená hlušina (mimo 17 05 05)
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku (mimo 17 05 07)
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry (mimo 17 08 01)
20 02 02 Zemina a kameny

 

V případě netříděného materiálu obsahujícího:

 

  • organické látky
  • železo/kovy
  • umělé hmoty (PVC, PA, PE, PS…)
  • gumu (pneumatiky, dopravníkové kurty, klínové řemeny…)
  • ropné produkty
  • chemické látky, …

 

nebude takto závadná dodávka přijata.

 

A proč právě k nám?

  • Přivezete odpad a odvezete si písek, praný štěrk, valouny, drť, recyklát.
  • Jsme snadno dostupní.
  • Podpoříte ochranu přírodu revitalizací vytěžených prostorů.

 

Provozní doba:


Od 1. 3. do 30. 11.

Po – Pá: 06:00 – 20:00

Sobota: 07:00 – 15:00

 

Od 1. 12. do 28. 2.

Po – Pá: 07:00 – 17:00

Sobota: ZAVŘENO

 

Informace:

První RS Czech Republic, s.r.o.

Expedice : +420 602 165 085

Kancelář : +420 602 559 161

Vedoucí prodeje, skládky a RC - p. Grund: +420 602 383 426

e-mail: milan.grund@spbohemia.cz.

 

…První RS Czech Republic, s.r.o. za zdravější přírodu

 


  • © spbohemia.cz