• SP Bohemia lom Babí

Drcené kamenivo

Drcené kamenivo 0 - 4mm

Drcené kamenivo 0 - 32mm

Drcené kamenivo 0 - 63mm

Drcené kamenivo 4 - 8mm

Drcené kamenivo 8 - 16mm

Drcené kamenivo 32 - 63mm

Drcené kamenivo - zpracovávaná surovina

 


  • © spbohemia.cz